Greenwash-kandidat rasar

"Nomineringen är både missvisande och innehåller sakfel", dundrar organisationen.

Jordens Vänners nominerar FSC (Forest Stewardship Council) till Greenwashpriset. Motiveringen är att medlemsorganisationen, som arbetar med certifiering av ansvarsfullt skogsbruk, tillåter kalhyggen och användning av miljögifter.

Nomineringen får organisationen att se rött.

"Jordens Vänner vilseleder allmänhet och konsumenter genom att nominera Svenska FSC till Greenwashpriset 2015."

Men Jordens vänner menar att FSC ger dispens för användning av gifter i skogsbruket.

"FSC har vid flertalet exempel inte gjort någonting åt avverkning av skyddsvärd skog och miljöer med hotade arter. Ett exempel är certifierade Sveaskog, som ägs av svenska staten, som avverkat skyddsvärd skog mot FSC:s egna krav, utan att bli uteslutna."

Läs mer här.