Greenwashpriset blir Preemwashpriset

Jordens Vänner anser att kombinationen hög svansföring inom hållbarhetsområdet och planer som fördubblar koldioxidutsläppen vid raffinaderiet i Lysekil gör att Preem förtjänar Svenska Greenwashpriset 2019.