”Greta Thunbergs gärning går långt över Sveriges gränser”

Greta Thunberg fortsätter att strejka utanför riksdagen. Aktuell Hållbarhet frågade Socialdemokraternas miljö- och klimatpolitiska talesperson, Hanna Westerén, hur länge hon ska behöva sitta där.

Greta Thunberg säger att hon tänker fortsätta demonstrera utanför riksdagen varje fredag tills svensk klimatpolitik ligger i linje med Parisavtalet. Hur länge kommer hon att behöva sitta där?
– Greta Thunbergs gärning går långt över Sveriges gränser. Den hjälper EU som nyligen gick på bakslag när några få länder stoppade EU:s mål att bli klimatneutralt till 2050. Klimatneutralitet är det IPCC menar krävs för att nå målet i Parisavtalet. Hon behövs till hösten, när FN:s generalsekreterare ska försöka få världens länder att öka sina åtaganden.

Anser du att den svenska klimatpolitiken ligger i linje med målen i Parisavtalet?
– Det klimatpolitiska ramverket som sju partier stod bakom, hade som syfte att vara Sveriges inriktning för att nå målet i Parisavtalet. Men det krävs konkret politik, styrmedel och investeringar för att fylla ramverket. Och flera partier, till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna, har ju genom sin budget som gick igenom i vintras visat att de inte är beredda att göra det. Det är allvarligt, det krävs mer av partierna i Sveriges högsta beslutande församling för att nå målen. Det är vi skyldiga Greta Thunberg, och hela hennes generation.

Om inte, vad krävs för att Svensk klimatpolitik ska ligga i linje med målen i Parisavtalet?
– Det krävs kraftfulla investeringar och det krävs kraftfulla politiska styrmedel. Därtill ett brett engagemang hos företag och konsumenter.