Grön tankesmedja ger tummen upp till skiffergas

Utsläpp och läckage kan hållas i schack, menar Concito

Det går att utvinna skiffergas utan att förorena dricksvatten och metanläckage från gashålen, skriver den gröna danska tankesmedjan Concito i en nyligen publicerad rapport.

De har studerat internationell litteratur, och tankesmedjans vd, Thomas Faergeman, säger till danska tidningen Ingenjören att det inte finns inget något som tyder på att man inte skulle kunna hantera riskerna.

Franska Total
förbereder just nu de första provborrningarna i norra Jylland, vilket skapat oro hos lokalbefolkningen. I USA har fraktioneringen skapat en het debatt kring kemikalieutsläppen i dricksvattnet.

Men Thomas Faergeman
menar att det är stora geologiska skillnader mellan USA och Danmark – i USA ligger skifferlagren mycket nära grundvattennivåerna medan de danska lagren ligger minst 2,5 kilometer under grundvattennivåerna.