Gröna hållbara energilösningar högt på agendan för nya ordförandeskapet i EU