Guide: Så vårdar du båten miljörätt

Miljöaktuellt reder ut begreppen och tipsar om alternativa båtbehandlingsmetoder som gör att du håller dig inom lagens råmärken.

Under hösten 2014 avslöjades det att klimat- och miljöminister Åsa Romson använt olaglig kopparfärg när hon bottenmålat sin och sambons segelbåt. I en intervju med tidningen På Kryss säger hon nu, trots expertuttalanden, att den giftiga färgen är tillåten för hennes båt, enligt Svenska Dagbladet

Men Kemikalieinspektionen påpekar att färgen på ministerns segelbåt fortfarande inte är tillåten.

– Fritidsbåtar omfattas av förbudet. Och fritidsbåtar är de som nyttjas för sport- och fritidsändamål. Det Åsa har hakat upp sig på är de konstruktionsmässiga kraven, säger Anna Pettersson, chef för miljösektionen på transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning.

I dag målar cirka 80 procent av alla båtägare sina båtar. Det är viktigt att undvika beväxtning på båtar då det ökar bränsleförbrukningen. Men tyvärr går det åt drygt en halv miljon liter färg per år.

Samtliga båtbottenfärger som Kemikalieinspektionen godkänt innehåller gifter som är skadliga för havsmiljön. Därför listar Miljöaktuellt tips på hur du som båtägare kan få bort växtligheten på din båt och samtidigt göra en god insats för havet.

Vill du trots det måla din båt med bottenfärg så finns det ett antal färger som är godkända att använda på fritidsbåtar med sin huvudsakliga hemmahamn mellan Trelleborg och norska gränsen. För båtar med hemmahamn mellan Trelleborg och Orskär finns det färger med lägre halter av de verksamma ämnena som får användas. Här kan du se en lista med godkända färger för västkusten. Här kan du se listan för godkända färger vid ostkusten för våren 2015. 

Enligt Kemikalieinspektionen finns det inga godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar som ligger förtöjda i Bottenviken, inlandsvatten eller Bottenhavet norr om Orskär. I dessa vatten gäller fysikaliskt verkande skydd mot påväxt. Då kan man använda hala eller hårda ytor som gör det svårare för alger och slem att få fäste.