”Hållbara affärsmodeller bygger på att sprida ansvaret”