Hållbarhetsargument driver marknaden för renoverade fordonskomponenter