Hållbarhetschefen flyttas till koncernledningen

Billerud Korsnäs hållbarhetschef Malin Ljung Eiborn blir från och med den 1 oktober hållbarhetsdirektör med plats i koncernledningen.

Förpackningstillverkaren flyttar hållbarhetsavdelningen från att vara en del av kommunikationsavdelningen till att bli en egen avdelning på koncernnivå. Därmed ändras också titeln från hållbarhetschef till hållbarhetsdirektör för Malin Ljung Eiborn. Nyordningen ska tydliggöra bolagets syfte, som formuleras som att ”utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid”.
”Hållbarhet är i dag kärnan i vår affär och den utvecklingen blir bara tydligare. Vi ska fortsätta ta täten och att inkludera hållbarhet som egen funktion i koncernledningen känns därför naturligt. Att Malin dessutom bidragit starkt till BillerudKorsnäs utveckling under sin relativt korta tid i bolaget gjorde beslutet att inkludera henne i koncernledningen enkelt”, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef för Billerud Korsnäs, i en kommentar.

Malin Ljung Eiborn tillträdde jobbet som hållbarhetschef i januari 2018 och fick då även ansvaret för public affairs. Innan dess arbetade hon som partner på kommunikationsbyrån Prime. Dessförinnan har hon arbetat på utrikesdepartementet. Hennes bakgrund är EU-rättsjurist.

Billerud Korsnäs levererar förpackningsmaterial baserade på nyfiber. Bolaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien. Sammanlagt finns 4 300 anställda i över 13 länder. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och har en omsättning på cirka 22 miljarder kronor.