Hållbarhetsrankning av börsbolag 2018

Med en ny unik rankningsmodell har 109 börsbolags hållbarhetsarbete kartlagts och värderats av Lunds universitet, Dagens industri och Aktuell Hållbarhet.

Rapporten Hållbara bolag beskriver rankningsmodellen och resultatet med analyser och kommenterar. Rankningen inkluderar 109 börsbolag i material-, konsumentprodukt-och kapitalvarubranscherna.

Rapportens huvudmålgrupp är företag och organisationer som hanterar hållbarhetsfrågor på en affärsstrategisk nivå. Den ger värdefulla insikter och inspiration till både strategiarbetet och arbetet med en hållbarhetsredovisning.

Rapporten innehåller:

  • Resultatet från bolagsrankningen i detalj
  • Modellen och konceptet med bolagsrankningen
  • Information och motivering av de olika parametrarna som rådgivande kommittén harprioriterat och inkluderat
  • Analys av resultatet och bolagens förmåga att kommunicera respektive arbeta inomolika hållbarhetsområden.
  • Länkar till relaterade artiklar publicerade i Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet.

Priser

Hållbarhetsrapporten:
4995 kr + moms

Djupare företagsanalys
(Kan endast beställas 109 börsbolag som rankningen Hållbara Bolag har analyserat)
13 995 kr + moms


Beställ rapporten här >>


Frågor?

Kontakta gärna Fredrik Gustavsson  fredrik.gustavsson@bonniernews.se