Hälsning från ledare som saknas runt G20-bordet

Delstaterna Baden-Württemberg, Kalifornien, South Australia och Katalonien är inte nöjda med takten i arbetet mot klimatförändringar – de vill se mer. De sitter inte med runt bordet när världens 20 rikaste stater i dag samlas för G20-mötet i Hamburg. Men inför mötet har de gått ut och krävt mer ansvar och engagemang från de stora nationalstaternas ledare.

Foto: Bundesregierung/Kugler

Det är inom ramen för samarbetet i ”Under2 Coalition” som de fyra delstaterna i dag uttalar sitt missnöje och sin otålighet med takten i den internationella klimatkampen.

Winfried Kretschmann, ministerpresident, Baden-Württemberg, förväntar sig kraftfulla uttalanden om vikten av globala klimatåtgärder från toppmötet i Hamburg och säger:

”Två grader, det är gränsen mellan ett slags klimatförändringar som vi kan anpassa oss till och klimatförändringar som skulle förändra förutsättningarna på vår planet i grunden.”

Edmund G. Brown, guvernör i Kalifornien, menar att det i hela världen finns ett momentum nu för att göra något åt saken.

”Trots oviljan i Washington, vi i Kalifornien går ’all in’. Parisavtalet ska följas”, säger han och uppmanar statscheferna att än en gång visa sin beslutsamhet inför president Donald Trump.

Carles Puigdemont, Katalonien lyfter å sin sida att Klimatförändringarna riskerar att permanenta nya former av ojämlikhet och fattigdom. Det handlar om tillgång till vatten, hälsa, migration, och så vidare.