Han blir ny generaldirektör på Energimyndigheten

Den nya generaldirektören kommer närmast från en roll som departementsråd på Miljö- och energidepartementet. 

Det är Robert Andrén som efterträder Erik Brandsma som chef för Energimyndigheten. Han kommer närmast från en roll som departementsråd och chef för energienheten vid Miljö- och energidepartementet som han tillträdde
augusti 2015. Dessförinnan var Robert Andrén verksam som vid Länsstyrelsen i Värmland, på Naturvårdsverket samt Jordbruksdepartementet, senare Landsbygdsdepartementet.
– Jag ser fram emot att leda myndigheten tillsammans med alla kompetenta medarbetare. Energimyndigheten är en av nyckelaktörerna i Sveriges omställning till att bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen. De närmsta åren kommer myndigheten fokusera på arbetet med att nå energi- och klimatmålen som riksdagen har fastslagit, säger Robert Andrén i en kommentar.