Han blir ny klimatstrateg på Zero Mission

Ossian Rundquist, med kandidatexamen från Cambridge, blir ny klimatstrateg på Zero Mission.

Ossian Rundquist Foto: Zero Mission

Ossian Rundquist blir ny klimatstrateg på Zero Mission efter att ha arbetat med hållbart företagande i Uganda. Zero Mission skriver att rekryteringen av Ossian Rundquist syftar till att öka spetskompetensen avseende klimatkompensation i samarbete med småbrukare. Ossian Rundquist har en kandidatexamen i statsvetenskap från University of Cambridge.
”Det är viktigt att inte bara minska utsläpp i Sverige utan också möjliggöra för människor i andra delar av världen att delta i klimatarbetet genom att skydda naturskog och biologisk mångfald. Chansen att arbeta med företag som vill arbeta med klimatprojekt internationellt var det som drog mig till Zero Mission”, säger Ossian Rundquist i en kommentar.