Myndigheter tar inte ansvar för förgiftade brunnar

Ingen tar ansvar för de förgiftade brunnarna i Sverige. I snart ett år har boenden i Hudiksvall levt utan dricksvatten i hemmen, då deras gårdsbrunnar förgiftats av brandskum.

Det sker en alarmerande ökning av brandskum i Sverige och utvecklingen oroar myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Trots riskerna med brandskum har användningen vid släckningsarbeten fördubblats.

NyTeknik rapporterar nu om det släckskum som användes vid en brand i Hamre, söder om Hudiksvall, förgiftat flera vattenbrunnar och att länsstyrelsen anser att ingen är ansvarig för föroreningarna.

Boenden tvingas nu hämta vatten från annat håll, då proverna i deras kranvatten visar halter av fluortillsatser, även kallade PFAS-ämnen, som finns i brandskum.

För att avgöra när vattnet går att dricka måste PFAS-halterna analyseras och Hudiksvalls kommun anser att personen som är skyldig till branden bör bekosta provtagningen. Men enligt miljöbalken var beslutet felaktigt och länsstyrelsen anser därför att det saknas någon som är ansvarig för föroreningarna i Hamre.

Nu har länsstyrelsen vänt sig till Naturvårdsverket som väntas ge besked januari om finansieringen av proverna.

Läs även Miljöaktuellts tidigare rapportering i ämnet:

Alarmerande ökning av brandskum

Miljöpartiet kräver svar om förgiftat dricksvatten

Kemikalier från brandskum läcker ut i miljön