Han ska företräda arkitekter i Europa

Carl Bäckstrand, vice vd för den miljöprofilerade arkitektbyrån White Arkitekter, tar från den 22 november plats i styrelsen för den europeiska branschorganisationen Architects’ Council of Europe, ACE.

Det var Innovationsföretagen och Sveriges Arkitekter som gemensamt nominerade Carl Bäckstrand. Själv är han mycket tacksam för förtroendet och möjligheten att driva på för att ACE ska bli en starkare röst även internationellt.
”Klimatfrågan och andra utmaningar där vi som samhällsbyggare har en viktig roll att spela är idag gränsöverskridande och globala. Vi kommer enbart hitta lösningar genom inkluderande samarbeten och interdisciplinära angreppssätt”, säger han i en kommentar.

Enligt Innovationsföretagens förbundsdirektör Magnus Höij blir arkitektbranschen allt mer internationell och påverkas allt mer av exempelvis EU:s regelverk. Arbetet med att förstå internationaliseringen och att påverka ramarna från Bryssel blir därmed allt viktigare.
”Genom att Carl Bäckstrand tar plats i ACE:s styrelse får vi en tydlig, svensk röst för att ytterligare ge branschen förutsättningar att växa, både i Sverige och utomlands”, säger han i en kommentar.

ACE organiserar arkitektorganisationer i Europa med syfte att påverka EU-lagstiftningen och driva gemensamma frågor i EU. Carl Bäckstrand blir som ny styrelseledamot representant för Sverige.