Han ska minska miljöpåverkan i Systembolagets leverantörsled

Marcus Ihre har tillträtt en ny tjänst inom enheten Hållbar leverantörskedja på Systembolaget.

Marcus Ihre har tidigare arbetat som enhetschef på Sweedish Standards Institute inom området Miljö och hållbar utveckling. Nu ska blir han hållbarhetsansvarig på Systembolaget med fokus på miljöfrågor. Hans uppdrag blir bland annat att i samarbete och dialog med leverantörer arbeta för en minskad miljöpåverkan – från jordbruk till färdig produkt och återvinning.
”Jag kommer in i en verksamhet där det finns så mycket god vilja och engagemang att jobba aktivt med hållbarhet och att minska sin miljöpåverkan. Inte bara i den egna verksamheten utan i alla led tillbaka i kedjan och vidare ut till konsument. Det känns inspirerande och kul att få vara en del av den resan”, säger Marcus Ihre i en kommentar.