Han tar över efter Johan Kuylenstierna på SEI

Måns Nilsson blir ny vd för Stockholm Environment Institute där han tar över efter profiler som Johan Kuylenstierna och Johan Rockström.

Foto: SEI

Måns Nilsson är den som tar över som verkställande direktör sedan Johan Kuylenstierna beslutat att lämna sin plats. Måns Nilsson har tidigare varit biträdande direktör och forskningsdirektör på SEI de senaste sex åren.
”Jag är hedrad och entusiastisk över att vara med och leda Stockholm Environment Institute när vi påbörjar förberedelserna av en ny, långsiktig strategi. Jag kommer att bygga vidare på och kontinuerligt förbättra SEI:s nischområden – kapacitetsuppbyggnad, forskningssamarbete och vetenskaplig kunskap för policy- och beslutsfattande”, säger Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute.

Vid sidan av sitt arbete på SEI är Måns Nilsson också ledamot i Sveriges vetenskapliga råd för hållbar utveckling och adjungerad professor i miljöstrategi och policyanalys vid KTH.