Handelshögskolan startar nytt center för hållbar affärsutveckling

Ska ha fokus på fokus på ägarstyrning, ledarskap och hur företag kan skapa uthållig, hållbar tillväxt genom ständiga innovationer.

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Nicklas Gustafsson

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 19 januari.

Center for Innovative and Sustainable Business Development är namnet på Handelshögskolans nya center, som enligt skolan blir ännu ett steg i satsningen på långsiktig företagsutveckling, innovation och hållbarhet. Centret kopplas till en ny professur med titeln The Jacob and Marcus Wallenberg Chair in Innovative and Sustainable Business Development. Namnet kommer från att både centret och professuren bygger på donationer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
Handelshögskolan skriver att satsningen kommer ha fokus på ”ägarstyrning, ledarskap och hur företag kan utvecklas långsiktigt framgångsrikt och skapa uthållig, hållbar tillväxt genom ständiga innovationer och operationell effektivitet”.
− Professuren och centret profilerar ytterligare Handelshögskolan som en plats för kunskap och kritisk reflektion kring hur företag utvecklas i takt med tiden och driver samhällsutvecklingen framåt. Satsningen stärker forskningen och utbildningarna och skapar också mötesplatser för närings- och samhällsliv, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, i ett pressmeddelande.
Det nya centret ska samverka med näringslivet för att ”belysa och utforska företagens roll i hanteringen av de betydande sociala och miljömässiga globala utmaningar samhället står inför.”

Läs mer här.