Här är årets vinnare av Solenergipriset

För nionde året i rad har branschföreningen Svensk Solenergi delat ut pris till årets anläggning och årets prestation.

Utmärkelsen ”årets anläggning” delades ut till AB Gavlegårdarna för Gävles nya landmärke Fullriggaren. Juryns motivering löd:

”En tekniskt och estetiskt väl utförd byggnad som på ett förtjänstfullt sätt visar möjligheterna att integrera såväl solvärme som solel för minskat behov av köpt energi i nya byggnader. Det faktum att byggnaden uppförts av ett engagerat bostadsbolag som ett nytt landmärke på Gävle Strand ger ett stort exponeringsvärde.”

”Årets prestation” gick till Telge Energi, med motiveringen:

”Telge Energi AB erbjuder ett elavtal med solel och köper motsvarande mängd solel till ett pris som ska göra det lönsamt att installera en anläggning. Detta gör Telge till en förebild för andra energibolag genom att visa på en möjlig väg för att solel ska bli en viktig del i vår elförsörjning.”

Vinnarna presenterades i samband med föreningens årsmöte på Tom Tits Experiment i Södertälje.