Här är företagen som får gratis utsläppsrätter

Cirka 900 svenska anläggningar får gratis utsläppsrätter mellan 2013 och 2020 - här är hela listan.

Naturvårdsverket har gjort en preliminär lista på vilka företag som får utsläppsrätter under perioden 2013 till 2020. Listan måste godkännas av EU innan företagen kan räkna hem sin kvot – den slutgiltiga listan kommer att vara klar i april 2012.

En utsläppsrätt ger företaget rätt att släppa ut ett ton koldioxid inom ramen för EU:s klimatmarknad ETS. 

Den totala volymen av utsläppsrätter till stationära svenska anläggningar kommer att minska successivt under åren – från cirka 30 miljoner ton koldioxid år 2013 till knappt 24 miljoner ton år 2020. Om företaget inte har tillräckligt stor kvot får den köpa på andrahandsmarknaden.

De flesta branscher anses vara utsatta för så kallat koldioxidläckage, det vill säga missgynnade i konkurrensen med risk för att de flyttar sin verksamhet utanför EU. Dessa företag får därför utsläppsrätterna gratis. Andra företag får en successivt minskad kvot fram till 2020.

Bland de största mottagarna med över 100 000 ton finns producenter som Fortum, EON och Vattenfall, kommunala bolag som Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Göteborgs energi samt industrier som SSAB, Boliden AB, Kubikenborg aluminium AB och kemiföretaget Borealis AB.

Hela listan finns här på Naturvårdsverkets hemsida

Företagen i EU kommer alltmer
att få köpa utsläppsrätter via auktioner eller andrahandsmarknaden. Från 2013 ska cirka 50 procent av det totala antalet utsläppsrätter auktioneras ut inom EU.