Här är Förnybart.nu:s förslag till regeringen

Öka den förnybara energitillförseln med 70 TWh till 2020, minska Sveriges energianvändning med 20 procent till 2020 och öka andelen förnybar energi med 70 procent till 2020. Det är förslagen som Förnybart.nu presenterar i en ny rapport.

Förnybart.nu har initierats av Naturskyddsföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund och Anders Wijkman vid Tällberg Foundation. Igår släppte de en ny rapport med tre förslag till regeringen. Nämligen:

  • Att den förnybara energitillförseln ökar med 70 TWh till 2020
  • Att Sveriges energianvändning i relation till BNP ska minska med 4,0 procent per år och att den slutliga energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020
  • Att andelen förnybar energi i Sverige år 2020 ska uppgå till 70 procent

För att uppnå målen föreslår Förnybart.nu bland annat att man ökar tillförseln av biobränslen, att vindkraften ökar och att tillförseln från övriga förnybara energikällor, frömst solvärme, ökar kraftigt. Förnybart.nu säger att de inte räknat in ny vattenkraft i målet.

Förnybart.nu menar också att det här är en måttfull ambitionsnivå, som riksdagen med lätthet borde kunna enas om. Och man tror också att man skulle kunna gå betydligt längre.

Förnybart.nu presenterar också en konkret åtgärdsplan för regeringen för att nå de nämnda målen:

  • Öka den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet från 25 TWh till 30-35 TWh år 2020
  • Inför separata stöd för havsbaserad vindkraft, samt för solel och vågkraft
  • Inför ett planeringsmål om 10 TWh biogas år 2020
  • Inför ett planeringsmål om 8 TWh solenergi år 2020
  • Öka målet för förnybara drivmedel, inklusive elbilar, från 10 till 20 procent år 2020
  • Säg nej till utbyggt fossilgasnät
  • Inför riktade klimatinvesteringsbidrag