Här är golven som innehåller skadliga kemikalier

Cancerframkallande och hormonstörande ämnen har upptäckts i golv från några av Europas största golvåterförsäljare.

Foto: Janisa La Salle/ Pixels

I en ny studie innehöll 11 av 15 testade golv cancerogena och hormonstörande ämnen. Bland de upptäckta ämnena fanns ftalater, PFA:s och bisfenol A. Bland de företag som pekas ut i studien finns flera välkända golvmärken.

Studien som genomförts av Vrije Universiteit Amsterdam, the US Ecology Center och Universiy of Notre Dame publiceras i rapporten ”Testing for Toxics: How chemicals in European carpets are harming health and hindering circular economy”. Rapporten bygger bland annat på tidigare forskning som visar att europeiska golvmattor kan innehålla över 50 giftiga ämnen. Enligt rapportförfattarna beror det på en svag EU-lagstiftning, och på att den europeiska golvbranschens frivilliga regleringssystem för kemikalier inte fungerar.

Vissa av de flamskyddsämnen som upptäckts i mattorna är förbjudna i leksaker som säljs inom EU. Enligt rapportförfattarna visar fynden hur små barn och andra svaga grupper riskerar att drabbas av luckor i lagen.

En oroväckande upptäckte i rapporten är att giftiga kemikalier återfanns i fyra av de mattor som tillverkats av återvunnet material. Det väcker enligt rapporten viktiga frågor om övergången till en cirkulär ekonomi, och hur tillverkarna ska gå till väga för att undvika att få in giftiga ämnen i kretsloppet, menar rapportförfattarna.

Golv som undersökts i studien och som innehåller skadliga kemikalier:
Stainaway Harvest (Associated Weavers)
Heathers Deluxe (Associated Weavers)
Disney & Kids (Associated Weavers)
Gala and Stripes (Balta)
Amaize (Balta)
Orotex (Beaulieu International Group)
Tessera (Forbo)
Westbond (Forbo)
Conscient (Interface)
Nordic Stories (Milliken)
Light Trails (Milliken)
Källa: Chemical Watch

Läs studien här