Här är golvet som minskar koldioxiden i atmosfären

Heltäckningsmattan ”Proof Positive” bidrar enligt tillverkaren till att minska andelen koldioxid i atmosfären med 2 kilo per tillverkad kvadratmeter.

Golvtillverkaren Interface lanserar nu ett golv som enligt tillverkaren är det första koldioxidnegativa golvet i världen. Hela idén bygger på att textilplattorna tillverkas av växter som binder koldioxid. Eftersom  plantorna får leva vidare efter att de skördats förhindrar man att de bryts ner och släpper koldioxid till atmosfären. Golvet återvinns dessutom i ett slutet system och det gör att de växtdelar som används för att tillverka golvplattorna fortsätter att binda koldioxiden. Om plattorna mot förmodan ändå skulle hamna på soptippen så gör polymererna i mattan att kolet hålls instängt i cirka hundra år.

Interface, som av många anses vara det hållbaraste företaget i världen, har de senaste två decennierna skapat ett system där företagets heltäckningsmattor återvinns i ett slutet system. Man har minskat koldioxidutsläppen från sina europeiska anläggningar med 98 procent. Sedan 1996 använder Interface inte heller något vatten i tillverkningsprocessen.