Här är Google-tekniken som motverkar skövling av regnskog

I samarbete med University of Maryland och FNs Miljöprogram har Google utvecklat ett verktyg som ska hjälpa till att förhindra skogsskövling.

Global Forest Watch 2.0 som kommer att lanseras senare i år är ett interaktivt skogs-övervakningssystem i realtid. Genom att använda satellitteknik, delning av information och mänskliga nätverk runt om i världen vill man erbjuda information om hur länder bättre kan ta hand om skogen.

Nigel Sizer, chef för projektet, säger att realtids-övervakningssystem har triggat många länder att sätta in insatser för att förhindra skövlingen. I brasilianska Amazonas har avverkningen exempelvis minskat med 80 procent sedan 2004 enligt Sizer.

Syftet med projektet är att se till att de ansvariga i länderna får tillgång till korrekt och omedelbar information om vad som händer med skogen, något som tidigare varit svårt att få i utvecklingsländer där informationen varit dyr att samla in och där de tekniska resurserna varit begränsade.