Här är hela listan

Stockholms läns landsting i topp - men hur placerar sig resten? Här är hela listan.

 1. Stockholms läns landsting 24,5 poäng
 2. Landstinget i Värmland 24,0 poäng
 3. Landstinget i Kalmar län 22,3 poäng
 4. Västra Götalandsregionen 22,3 poäng
 5. Örebro läns landsting 21,1 poäng
 6. Landstinget i Uppsala län 20,8 poäng
 7. Landstinget Kronoberg 19,7 poäng
 8. Region Skåne 19,5 poäng
 9. Landstinget Sörmland 18,9 poäng
 10. Landstinget Blekinge 18,7 poäng
 11. Landstinget Dalarna 18,7 poäng
 12. Norrbottens läns landsting 18,5 poäng
 13. Landstinget Gävleborg 16,8 poäng
 14. Region Gotland 16,7 poäng
 15. Landstinget i Östergötland 15,9 poäng
 16. Jämtlands läns landsting 15,7 poäng
 17. Landstinget Västernorrland 15,5 poäng
 18. Landstinget i Jönköpings län 14,9 poäng
 19. Region Halland 13,3 poäng
 20. Landstinget Västmanland 13,2 poäng
 21. Västerbottens läns landsting 11,2 poäng

Alla enkätfrågor och svar och övriga underlag till rankningen finns publicerade på www.landstingsranking.se.