Här är klimatpolitiken som väljarna vill ha

En färsk Sifo-undersökning avslöjar hur svenska folket vill att vi ska rädda klimatet.

Nu vet de politiska partierna vilka klimatstyrmedel som det finns väljarstöd för.

De tre styrmedel som har stort stöd hos svenskarna är höjt bensinpris, klimatskatt även för flyget och färdmedelsneutralt reseavdrag som inte bara gynnar bilen.

  • 64 procent av de tillfrågade uppger att tycker att reseavdraget bör gälla oavsett färdmedel och vara helt baserat på avstånd.
  • 62 procent anser att flyget bör betala skatt i nivå med skatten för bensin.
  • 38 procent tycker att bensinpriset ska höjas för att vi ska klara det långsiktiga klimatmålet. Av dem tycker 42 procent att bensinpriset ska höjas med 1,0 krona, 30 procent med 1,50 kronor och 21 procent anser att bensinpriset ska höjas med 3 kronor. I gruppen som vill ha en bensinprisökning finns nästan dubbelt så många män som kvinnor. Allra mest positiva till höjningen är män mellan 30 och 49 år.


Sifo-undersökningen, som bygger på intervjuer med 1 000 svenskar under vecka 25, har tagits fram på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

Hela undersökningen finns att läsa här.