Här är kommunerna med bäst kemikaliehantering

När Aktuell Hållbarhet bad Sveriges kommuner att redogöra för sitt proaktiva kemikaliearbete och hur man ska nå miljömålet om giftfri miljö var Stockholms Stad bäst i klassen, tätt följda av Göteborg och Järfälla.

 

Att hantera kemikalier på ett hållbart sätt i verksamheter och i samhället i stort är en av de svåraste hållbarhetsutmaningarna. Det handlar om att ta hand om gamla synder, samtidigt som ny kunskap hela tiden förändrar förutsättningarna. En central roll i det här arbetet har tilldelats kommunerna och Aktuell Hållbarhet har för första gången granska hur det arbetet utförs. Den kommun som klarar uppgiften bäst är Stockholms stad.
– Det känns hedrande och inspirerande. Men framför allt är det roligt att jobba i en kommun, där alla politiska partier är överens om att det är här är ett viktigt arbete, säger Arne Jamtrot, verksamhetsledare för Kemikaliecentrum i Stockholms Stad.

Här är de tio toppkommunerna i Aktuell Hållbarhets rankning 

  1. Stockholm
  2. Göteborg
  3. Järfälla
  4. Karlstad
  5. Malmö
  6. Linköping
  7. Nacka
  8. Forshaga
  9. Lidköpings kommun
  10. Katrineholm

Rankningen bygger delvis på svar från Aktuell Hållbarhets enkät till rankningen Bästa miljökommun. Där svarade kommunerna bland annat på om kommunerna hade en särskild kemikalieplan och om de bedrev ett systematiskt arbete för att hantera kemikalierisker kopplade till sin verksamhet på olika områden, samt hur de bedrev sitt upphandlingsarbete. De kommunerna som gjorde bäst i från sig i enkäten har sedan analyserats genom informationen på kommunernas hemsidor. Slutligen har de bästa 25 kommuner fått svara på specifika frågor om kommunens proaktiva kemikaliearbete och olika ansträngningar för att nå miljömålet giftfri miljö.