Här är reaktionerna på valet av nya skogs-gd:n

Miljöaktuellt har samlat bland de Twitterreaktioner som hittills kommit in.

Monika Stridsman, tidigare generaldirektör för Skogsstyrelsen:

Föreningen Skogen:

Linda Eriksson, jobbar med skog, skogsbruk och skogspolitik på Skogsindustrierna:

Johan Hultberg, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Moderaterna:

Supermiljöbloggen:

Skogforsk:

Här hittar ni också Herman Sundqvists sista inlägg på Sveaskog-bloggen, om sitt nya jobb som gd.