Här är Rockströms ”hemliga vapen” i Durban

Professor Johan Rockström tror tyvärr inte att klimatmötet i Durban kommer leda världen på rätt väg. Men han åker dit för att på plats med riktigt tunga argument "lobba" på världens beslutsfattare .

På konferensen ÅF Green Day idag inledningstalade Johan Rockström och gav en uppdaterad bild av forskningsläget på  klimatområdet. Det sammanfattade budskapet var att det ser mörkare ut än man tidigare trott – att tvågradersmålet i princip är kört. Vad vi sannolikt kommer få räkna med är 3-4 graders temperaturhöjning i framtiden.

Inför klimattoppmötet i Durban i slutet på månaden är alltså positionerna låsta och det ser mörkt ut för möjligheterna för världens länder att hitta en tillräckligt bra överenskommelse.

– Det finns inga tecken på att förhandlingarna kommer att ta oss någon vart, säger Johan Rockström och menar att den viktigaste frågan som ska avhandlas är ett andra åtagande gällande Kyotoprotokollet.

– Om vi verkligen ska klara tvågradersmålet så måste utsläppen minska sex procent per år från och med nu. Det kommer att krävas enormt stora förändringar och åtaganden av världens länder, säger Rockström, som dock inte gett upp hoppet.

–  Det är ju troligt att mer
omfattande överenskommelser inte kommer att tecknas i Durban, utan på efterföljande COP-möten, säger Rockström. Det är tydligt att anpassningsfrågorna blir allt viktigare. Tack och lov så rör sig ju de framåt.

Johan Rockström kommer
själv att finnas på plats i Durban för att påverka och driva utvecklingen. Under själva klimattoppmötet arrangeras ytterligare ett "Nobel symposium" i Durban. I mötet kommer utöver nobelpristagare ett större antal miljöministrar och EU:s klimatkommissionär Hedegaard bland annat att delta.

Syftet är bland annat att förmedla budskapet att det är av största vikt att omgående hitta lösningar i klimatfrågan – och att det därefter finns åtskilliga andra miljöproblem som kräver agerande från världens beslutsfattare.