Här är Stockholms energisnålaste bostadshus

Kvarteret Välbehaget på Västra Kungsholmen blir troligtvis det energisnålaste bostadshuset i Stockholms innerstad.

Huset byggs med passivhusteknik av Skanska, men kommer att använda något mer energi än ett passivhus när det är klart, eftersom man har valt extra stora fönster för utsiktens skull. Troligtvis räcker det dock för att göra huset till det energisnålaste flerbostadshuset i Stockholms innerstad, skriver tidningen Byggindustrin.

Målet är en energianvändning på 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år, och för att nå dit låter man varje hushåll betala för sin egen förbrukning av el, varmvatten och kallvatten.


Illustration: Skanska

Huset – som rymmer 224 lägenheter, fem lokaler och fyra villor på taket – har två värmesystem: fjärrvärme för grundvärmen och egen bergvärmeanläggning för spetsvärme under kalla vinterdagar.

Bostadshuset är det första i Sverige som har registrerats för en miljöcertifiering med det amerikanska systemet Leed, där Skanska siktar på att nå nivån ”guld”.