Här finns världens sämsta luft

Staden har 20 miljoner invånare och hundratusentals människoliv skördas varje år.

Indiens huvudstad New Delhi har den sämsta luftkvaliteten i världen. Luftföroreningarna är 25 gånger högre än WHO:s gränsvärde.

Den största orsaken tros vara stadens åtta miljoner fordon och som varje dag ökar med 1 400 fordon, skriver Dagens Nyheter.

Enligt artikeln dör 600 000 indier varje år av sjukdomar kopplade till den dåliga luften. Läkare varnar för en stor ökning av lungsjukdomar och astma hos ungdomar.

Tidigare hade Kinas huvudstad Peking högst luftföroreningar i världen.