Här räddar Sveaskog 50 mil vatten

Sveaskog skyddar fem vattenlandskap runt om i landet - totalt 50 mil vattendrag.

Sveaskog har under hösten kartlagt 50 mil vattendrag. Tanken är att skapa levande och biologiskt rika vattenlandskap som en motsvarighet till bolagets skogliga ekoparker.

– Det mest spännande med vattenlandskapen är det lärande arbetssättet. Här skapas höga naturvärden samtidigt som vi formar framtidens vattenvård. Vi siktar på att göra samma sak med vattenlandskapen som vi gjort med våra 36 ekoparker, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.

Utpekade områden är:

1 Görjeån i Lappland (Norrbottens län)
2 Skäppträskån i Lappland (Västerbottens län)
3 Voxnan i Dalarna/Hälsingland (Gävleborgs län)
4 Håltjärns- och Skälsjöbäckarna i Västmanland (Västmanlands län)
5 Sällevadsån i Småland (Jönköpings/Kalmar län)

Åtgärder som kan bli aktuella i dessa områden är

1 att tillföra död ved till vattnet – vilket gynnar vatteninsekter och fisk
2 lägga igen diken för att skapa ”nya” våtmarker 
3 minska slamtransport till skogens bäckar med hjälp av naturliga filter
4 lägga om vägtrummor så att fisk kan passera
5 lägga tillbaka stenblock i vattendragen – vilket ger vattnet nytt liv
och skapar nya lekbottnar för fisk och rika musselvatten