Här slår granbarkborren till nästa år

I delar av Sverige finns en exceptionellt stor mängd övervintrande granbarkborrar.

Under nästa är risken mycket hög att skogarna i Medelpad och vid Ångermanlands kustland drabbas av granbarkborreangrepp. Enligt Skogsstyrelsen är det kombinationen av stora mängder granvindfällen och en exceptionellt stor mängd övervintrande granbarkborrar, som bidragit till situationen.

– Kombinationen av stora mängder kvarvarande virke och ovanligt många övervintrande granbarkborrar ger en hög risk att stående skog angrips 2015, framförallt i kusttrakterna. 2016 är risken mycket hög i hela Medelpad, säger Alf Pedersen, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.