Hård kritik mot nya skogsbruksstandarden

Den svenska reviderade standarden för skogscertifiering har nyligen fått grönt ljus från Forest Stewardship Council - FSC. Men enligt Naturskyddsföreningen är reglerna i den nya standarden otillräckliga.

– Reglerna är otillräckliga på många punkter. Tanken med FSC är i grunden bra, men allför lite har hänt under de tolv år som gått sedan förra standarden godkändes, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Själva lämnade Naturskyddsföreningen FSC:s styrelse redan 2008 då man ansåg att standarden redan då var för svag – både när det gäller nivån på åtaganden och kontrollen av efterlevnaden. Den nya reviderade standarden gör alltså inte att Naturskyddsföreningen ändrat sin uppfattning. Tvärt om.
– Gång på gång upptäcker vi allvarliga brott mot FSC-standarden när vi besöker skogar i fält. Det visar att skogsbolagen inte klarar att följa ens FSC:s lågt ställda krav, säger Jonas Rudberg som är skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen
listar bristerna i den nya skogsbruksstandarden:

  • Otillräckligt skydd för naturskog
  • I praktiken ingen begränsning av gödsling
  • Contortatall fortsatt tillåtet (med vissa restriktioner)
  • Kemikalier fortsatt tillåtna (med vissa restriktioner)
  • Inga regler om förstärkt hänsyn (målklassning: PF)
  • Inga regler som föreskriver hyggesfritt skogsbruk

Källa: Naturskyddsföreningen