Hårda miljölagar – jackpot för näringslivet

Tuffa miljöregler innebär inte bara en vinst för miljön, det leder även till lönsamma affärsidéer och bidrar till innovation och nya, tekniska lösningar.

Den här artikeln publicerades den 22 oktober i Miljöaktuellt Idag.
 
Det här slår nationalekonomen Jan Weiss fast i en avhandling, som refereras i senaste numret av tidningen Entré.

Weiss menar i likhet med den amerikanska ekonomen Michael Porter att det finns belägg för att företagen både kan spara pengar och effektivisera tillverkningsprocessen med hårdare miljöregler som draglok.

Det här står i bjärt kontrast till det gamla påståendet att miljöregleringar tvärt om hämmar företagens tillväxt och bara kostar en massa pengar.

– Mina resultat visar att miljöregleringar kan förbättra både innovationsförmågan och produktiviteten i företag. Förutom att de förbättrar miljön då så klart, säger Jan Weiss i artikeln i Entré, som du kan läsa i sin helhet här.