Hårdare krav på plastavfallsexport efter FN-möten om avfall och kemikalier