Harvardforskare: Trumps miljöpolitik kan leda till 80 000 döda

Trumps politik på miljöområdet kan leda till att 80 000 människor får sätta livet till under det kommande decenniet. Det menar Harvard-forskarna David Cutler och Fransesca Dominici.

Foto: Gage Skidmore/Flickr

I en essä i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Association räknar hälsoekonomen David Cutle och statistikern Fransesca Dominici på de hälsomässiga konsekvenserna av Trumps miljöpolitik.

Beslutet att överge Obamas ”Clean Power Plan”, som skulle förmå delstater att överge kolkraft till förmån för förnybara energikällor, kommer enligt David Cutle och Fransesca Dominici att leda till att 36 000 personer dör och över en halv miljon barn kommer att drabbas av infektioner i andningsvägarna skriver de båda forskarna. Dessutom menar de att Trump-administrationens beslut att ta USA ur Paris-avtalet och avreglera vissa industrier kommer att leda till mer luftföroreningar och till att amerikanerna får sämre hälsa.

I en kommentar till Bloomberg kritiserade den amerikanska miljömyndigheten EPA:s chef, Scott Pruitt, essän för att vara politisk snarare än vetenskaplig. Något som delvis är sant eftersom essän inte genomgått den granskning som en vetenskaplig artikel måste genomgå. Pruitt hävdade också att utsläppen av växthusgaser minskat under Trumps tid som president. Men det påståendet är falskt. Det skriver tidningen Verge.

Läs essän här