HaV vill att ändrat miljöansvarsdirektiv förtydligas