Havs- och vattenmyndigheten tar hjälp av drönare för att hindra illegalt ålfiske

De senaste åren har myndigheten intensifierat kontrollerna för att skydda den hotade arten.

Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten ska använda sig av kameraförsedda drönare för att övervaka ålfisket längs den 64 mil långa kuststräckan i Skåne. Drönarna gör det möjligt att upptäcka fiskeredskap från 120 meters höjd, för att därefter gå ner på lägre höjd och undersöka om det rör sig om lagliga eller olagliga fiskeredskap. På en halvtimme kan drönaren söka av samma område som en båt skulle klara på en halv dag.

Den europeiska ålen är starkt hotad och i Sverige är fiske av ål endast tillåtet för yrkesfiskare med licens sedan år 2007. 2018 införde EU ytterligare ett förbud som gäller även för yrkesfiskare som fiskar ål i havet. Förbudet gäller mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019. De senaste åren har Havs- och vattenmyndigheten intensifierat sina fiskekontroller och det har också lett till ökade beslag av illegala ålredskap. 2016 tog myndighetens fiskerikontrollanter 71 ålryssjor i beslag, 2017 tog man 163 ryssjor och hittills under 2018 har man tagit 204 ryssjor i beslag, något som innebär att 226 vuxna ålar kunnat släppas fria i år.