Hemligstämplad information måste lämnas ut

Skärgårdsstiftelsen tvingas lämna ut information som avslöjar var havsörnarna har sina bon. Det är innebörden av ett beslut i Kammarrätten.

Sekretesslagen ger ett skydd för känslig information om hotade arter som till exempel kungsörn och havsörn. Det ska göra det svårt för tjuvjägare och boplundrare att komma åt uppgifter som samlas in av naturvårdare och annan fältpersonal.

Nu slår Kammarrätten fast att havsörnarna i Stockholms skärgård inte längre behöver skyddas av sekretesslagen. Domstolen hänvisar till uppgifter från Naturvårdsverket som säger att det visserligen finns en hotbild mot fågeln men att den inte längre är akut utrotningshotad.

Ärendet startade med att Tidningen Skärgården begärde ut rapporter om vart Skärgårdsstiftelsens personal reser med sina båtar. Stiftelsen vägrade att lämna ut uppgifterna eftersom det kunde avslöja var havsörnsbona finns.

Men Kammarrätten går på tidningens linje och menar att stiftelsen måste lämna ut rapporterna.

Har du verkligen stenkoll? Få helheten, översikten och analysen i tidningen Miljöaktuellt