Högnivåmöte i Paris sätter fokus på klimatfinansiering