Högsta domstolen prövar knäckfråga om PFAS-skandalen