”Högsta förvaltningsdomstolen är inte längre en opartisk domstol”