Hon blir ny hållbarhetschef på SBAB

Sunda finanser, ansvar och transparens samt hållbart boende är SBAB:s tre målområden inom hållbarhetsområdet. Nu tillträder en ny hållbarhetschef som ska se till att målen nås.

Det är Malin Pellborn som blir SBAB:s nya chef för enheten Hållbarhet och strategisk kommunikation. Malin Pellborn kommer närmast från Skandia där hon ansvarat för varumärke, marknad och digital försäljning. På SBAB kommer Malin Pellborn att ingå i företagsledningen och arbeta för att företaget når sina mål inom målområdena sunda finanser, ansvar och transparens samt hållbart boende. Malin Pellborn ska också vidareutveckla SBAB:s interna kommunikation och den icke köpta externa kommunikationen.
”Jag tilltalades av att SBAB ser det naturliga i, och fördelen med, att integrera hållbarhet fullt ut i sin affär och strategi. Jag ser fram emot att arbeta för att ytterligare stärka positionen, kommunikationen och erbjudandet för SBAB:s kunder genom detta”, säger Malin Pellborn i en kommentar.