Hon blir ny hållbarhetschef på Veidekke

I dag tillträder Matilda Lissert tjänsten som hållbarhetschef på Veidekke Bygg Bostäder. Hennes första uppdrag är att implementera en hållbarhetspraxis och sätta upp en hållbarhetsstrategi.

Matilda Lissert Foto: Veidekke

Matilda Lissert kommer närmast från en tjänst med ansvar för kvalitet och miljöarbete på Veidekke.
”Jag ser fram emot att få fortsätta att utveckla affärsområdets hållbarhetsarbete utifrån den goda bas som finns inom koncernen och att ta vid arbetet med att implementera FN:s Globala hållbarhetsmål i verksamheten”, säger Matilda Lissert i en kommentar.

Veidekke berättar i en kommunikation att företaget valt att på koncernnivå skriva under tvågradersmålet. Åtagandet betyder att verksamheten ska reducera sina koldioxidutsläpp med sex procent per år för att nå målen.