Skogsindustrierna tillsätter ny miljödirektör

Helene Sjögren blir branschorganisationen Skogsindustriernas nya miljödirektör. Där ska hon arbeta med skogsnäringens inverkan på luft och vatten.

Foto: Helena Grynfarb/ Skogsindustrierna

Helene Sjögren kommer närmast från en annan tjänst på Skogsindustrierna där hon ansvarade för bioenergi. Nu tar hon över rollen som miljödirektör efter Christina Wiklund som går i pension. I uppdraget som miljödirektör ska Helena Sjögren jobba med frågor kopplade till skogsindustrins inverkan på luft och vatten.

Helena Sögren är civilingenjör och uppvuxen i Obbola i Västerbotten. Hon har tidigare arbetat med luftutsläpp på Naturvårdsverket och med energi- och systemanalys på ÅF.
“Jag ser fram emot att arbeta med skogsindustrins miljöfrågor, ett stort och viktigt område med processer både nationellt och inom EU. Industrin har gjort en fantastisk resa med stora insatser de senaste decennierna, men det finns alltid utmaningar att arbeta vidare med”, säger Helena Sjögren i en kommentar.