Hon blir ny strategi- och konceptutvecklingsansvarig på Ramböll

I sin nya roll fokuserar Lina Vicsai på kundupplevelsen, nya lösningar och digitala möjligheter.

Lina Vicsai blir strategi- och konceptutvecklingsansvarig på Ramböll. Tidigare har hon bland annat arbetat på AMF Fastigheter som marknads- och kommunikationschef, och på Vattenfall som chef för varumärke och omvärldsanalys.

Vad var det som lockade med det här jobbet?
– Ramböll befinner sig i en väldigt expansiv fas. Man satsar mycket och har rekryterat flera olika tjänster. Rollen som strategi- och konceptutvecklingsansvarig är en av de här nya tjänsterna och det är en väldigt spännande roll.

Vad innebär tjänsten?
– Precis som många andra branscher står Ramböll inför ett nytt affärslandskap där man behöver förstå hur kunder och andra intressenter tänker och hur man kan skapa värde för kunderna och förpacka sina produkter och tjänster i nya typer av erbjudanden. Här finns stora likheter med fastighetsbranschen där jag jobbat tidigare. Inom fastighetsbranschen har man länge sålt kronor per kvadratmeter, medan man inom konsultbranschen säljer kronor per timme. Nu måste man hitta nya sätt paketera sina erbjudanden.

Hur gör man det?
– För att förstå utvecklingen och allt som sker i omvärlden måste man prata med sina kunder, vara nära slutkunden och lyssna. Man måste också se hur den digitala utvecklingen påverkar och ger nya möjligheter.