Hon blir svensk representant i EU:s expertgrupp för ekologisk produktion

Som första svenska representant har Krav-medarbetaren Paula Quintana Fernandez valts in i EU:s expertgrupp för ekologisk produktion.

– Det första mötet i Bryssel är på måndag så än så länge vet jag inte vilka uppdrag vi kommer få, men generellt så handlar det om att utvärdera vilka produkter som får användas i ekologisk produktion. Vi ska fungera som ett rådgivande stöd till kommissionen som fattar besluten, berättar Paula Quintana Fernandez för Aktuell Hållbarhet.

EU:s expertgrupp för ekologisk produktion, EGTOP, består av 13 personer från europeiska länder.
– Det är allt från forskare till lantbrukare och folk som jobbar på certifieringsorgan eller myndigheter. När man ska titta på en specifik fråga bildar man subgrupper där kan det sitta ytterligare personer som bidrar med spetskompetens, säger Paula Quintana Fernandez.

Hur kom det sig att du fick det här uppdraget?
– Kommissionen utlyser de här posterna med jämna mellanrum. Jag sökte och fick veta i augusti att jag var uttagen. Det kom ganska överraskande men det känns väldigt roligt.

Hur mycket tid kommer uppdraget att ta i anspråk?
– Det är ungefär 2-4 fasta möten per år i Bryssel och de mötena är kanske 1-2 dagar långa. Sedan beror det mycket på om man är ordförande i en av de här subgrupperna och har ett uppdrag under utredning. Men vi har räknat med att det kommer att vara ungefär 15-20 procents arbetstid, inklusive resetiden.