Hon leder miljökampen i Europa

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl har i dag valts till ny ordförande för European Environmental Bureau, EEB.

Johanna Sandahl nyvald ledare för Europas miljöorganisationer Foto: SNF

Det nya uppdraget innebär att Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl nu leder Europas största nätverk för miljöorganisationer, med 160 medlemsorganisationer i mer än 35 länder, och samlar totalt cirka 30 miljoner människor. Uppdraget att leda EEB har även Mikael Karlsson, tidigare ordföranden i Naturskyddsföreningen, innehaft.

Johanna Sandahl har varit ordförande i Naturskyddsföreningen sedan 2014 och är föreningens talesperson i frågor som rör klimat- och skogspolitik. Hon är utbildad agronom med ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor inom olika folkrörelser i Sverige och utomlands.

Som ordförande i EEB kommer Johanna Sandahl att leda styrelsens arbete. EEB jobbar brett med frågor som rör miljö och hållbarhet, såsom ekonomi, miljölagstiftning och specifika sakfrågor, exempelvis klimat, biologisk mångfald, kemikalier och jordbrukspolitik.

Organisationen har ett kontor i Bryssel med cirka 50 anställda. Och i samband med att hon tillträder väljer hon att kommentera EU:s betydelse för miljöpolitiken.
”En mycket stor del av EU-ländernas miljölagstiftning och politik som påverkar miljön beslutas av medlemsländerna och Europaparlamentet i Bryssel och Strasbourg. Därför är det väldigt viktigt att påverka EU-politiken. Det är bråttom att ställa om. EU har en stor möjlighet att gå före med en ny kommission och ett nytt parlament som är grönare än tidigare. Kommissionens kommande European Green Deal kan bli ett viktigt verktyg i omställningen”, säger hon i en presskommentar.

Johanna Sandahl kommer att fortsätta sitt uppdrag som Naturskyddsföreningens ordförande.