Hon ska leda arbetet på Delegationen för cirkulär ekonomi

Den 10 december börjar Ylva Norén sitt nya arbete som kanslichef för Delegationen för cirkulär ekonomi.

Foto: Tillväxtverket

Ylva Norén kommer närmast från en tjänst på näringsdepartementet där hon bland annat arbetar med skogsfrågor. Hon har en lång erfarenhet från regeringskansliet och beskrivs som en person med ett stor kontaktnät inom globalt utvecklingsarbete.

Delegationen för cirkulär ekonomi arbetar under Tillväxtverket och syftet med delegationen är att skapa en kontaktpunkt mellan stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället.
“Vi vill föra en dialog med alla aktörer ute i landet för att kunna sätta riktningen för strategin. Delegationen behöver skaffa sig en helhetsbild av vad som redan görs för att se vad Sverige behöver fokusera på”, säger Ylva Norén i en kommentar.